NOVIDADES
PRODUTOS
Variedade de produtos
Ameixa Fina
Ruditapes decussatus

Ameixa Fina

Molusco bivalvo con tonalidade de cuncha dende gris ata branco, ten finas liñas que forman radios con cadrados que lle dan o seu aspecto característico.

TODOS OS PRODUTOS