NOVIDADES
PRODUTOS
Variedade de produtos
Mexillón
Mytilus galloprovincialis

Mexillón

Molusco bivalvo por excelencia de Galiza, cuncha negra e carne anaranxada. Producto de producción acuícola mediante o tradicional cultivo en batea, previa recolección da cría (mexilla) nas rochas das nosas costas ás que se suxeita.

TODOS OS PRODUTOS