NOVIDADES
PRODUTOS
Variedade de produtos
Ameixa Rubia
Venerupis rhomboides

Ameixa Rubia

Molusco bivalvo característico de Galicia, cuncha lisa e brillante de tonalidade roxa, de aí o seu nome.

TODOS OS PRODUTOS