NOVIDADES
PRODUTOS
Variedade de produtos
Ameixa Xaponesa
Ruditapes philippinarum

Ameixa Xaponesa

Molusco bivalvo cas liñas da cuncha moi marcadas formando cadrados ó cruzarse; producto con gran presenza nas nosas costas grazas ó seu rápido crecemento. Pode obterse tanto por medio natural como por producción acuícola.

TODOS OS PRODUTOS