NOVIDADES
PRODUTOS
Variedade de produtos
Berberecho
Cerastoderma edule

Berberecho

Molusco bivalvo de gran implantación na costa galega, consta de dúas valvas e grandes nervios; a cuncha é branca e abombada cunha serie de costelas radiais.

TODOS OS PRODUTOS