NOVIDADES
PRODUTOS
Variedade de produtos
Escupiña
Venus verrucosa

Escupiña

Molusco bivalvo de cuncha oval moi grosa e estrías concéntricas, tamén coñecido como carneiro e moelo.

TODOS OS PRODUTOS